1.
Reza Aprilia Resterina, Makbul Muksar, Insih Kawedhar. Peningkatan Pemahaman Konsep FPB dan KPK Melalui Penerapan Model Problem Based Learning Berbantu Media Dakon FK Pada Siswa Kelas IV SDN 2 Sumberingin. Akad [Internet]. 2023 Jun. 10 [cited 2024 Feb. 27];5(1):102-15. Available from: https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/akad/article/view/1104