Frekuensi Publikasi

An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah secara berkala terbit setiap enam bulan sekali yakni setiap bulan Januari dan Juli.

An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah telah terindeks pada: